ดาวน์โหลดหนังสือรับรองภาษี

ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม จะทำการเปลี่ยนวิธีการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยจะต้องทำการลงทะเบียน

ผู้ใช้งานที่ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) บน website สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th

ก่อนทำการดาวน์โหลด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล และท่านสามารถดูวิธีการใช้งานโดย คลิกแสดงคู่มือการใช้งาน